20150414_203928.jpg

Traumaattisen kriisin shokkivaihe

1. Psykososiaalinen tuki (huolenpito/ensihoito)

Kriisissä olevan ihmisen kohtaamisessa on tärkeää luoda huolehtiva ja turvallinen toipumisilmapiiri muista myös:

  • älä jätä uhria yksin
  • anna hänelle täydellinen huomio
  • kuuntele keskeyttämättä, mutta ole aktiivinen ja pidä katsekontakti
  • ole suora ja rehellinen
  • anna puhua pahimmasta mutta hyväksy reaktiot
  • osoita kiinnostuksesi ja tarjoa apua atiivisesti
  • auta säilyttämään kontrolli, huolehdi lapsista ja mahdllisista arkirutiineista (ruoka, ostokset, jne)
  • vältä turhia fraaseja ja puhu yksinkertaisesti ja selkeästi.
  • pidä lupauksesi

2. Traumaattisen kriisin reaktiovaihe

Kriisi interventio. Reaktiovaiheessa tietoa ohjausta ja neuvontaa voi jakaa suullisesti tai kirjallisesesti. Traumatisoituneet tarvitsevat lääketieteellisiä tietoja suunnitelluista toiminnoista, tietoja kriisin vaiheista ja niiden normaaleista reaktioista. he tarvitsee myös tietoa miten he voivat autta itseään ja milloin ja mistä saada apua. Samoin käytännön asioissa voi tarvita apua. kriisi interventioon voi pyytää apua omalta teveysasemalta.

3. Traumaattisen kriisin reaktio ja läpityöskentelyvaihe

fokusoitu kriisiterapia.

Fokusoitu kriisiterapia on tiiviisti tapahtuva psykoterapia (1-2krt/vko) jossa keskitytään nimenomaan traumaattiseen tapahtumaan ja sen aiheuttamiin reaktiohin. Siellä voidaan käyttää eri tekniikoita.

4. Traumaattisen kriisin läpityöskentelyvaihe (traumaperäinen stressihäiriö)

Post-traumaterapia

jos kyse 2-tyypin traumasta ja henkilö kärsii traumaperäisestä stressihäiriöstä, kompleksisesta traumaperäisestä stressihäiriöstä tai dissosiaatiohäiriöstä, hoitona on traumappsykoterapia joka on tavallisesti pitkäkestoista. Hoidossa käydään erilaisia hoitomuotoja ja tekniikoita. Hoito jaetaan neljään vaiheeseen:

1.Aloitusvaihe: tärkein tehtävä luoda turvallisuuden tunne sekä terapian ulkopuolella etta terapiatilanteessa. Asiakkaan täytyy tuntea että edes jotenkin kykenee hallitsemaan sisäistä maailmaansa. aikaa voi kulua 5-10 istuntoa tai jopa 2-3 vuotta.

2. Traumatyöskentely: trauma kohdataan uudelleen jolloin huomio kiinnitetään turvalliseen muistamiseen. Autetaan asiakasta rekonstruoimaan traumamateriaali siten että siitä voidaan keskustella ja se voidaan lisätä uudelleen persoonallisuuteen.

3. Voimavaraistamisen vaihe: henkilön omat selviytymiskeinot ja voimavarat saadaan käyttöön,, luodaan uusi uskomusjärjestelmä sekä kehitetään sosiallisia taitoja ja emotionaalista läheisyyttä. Uhrista tulee selviytyjä.

4. Arviointi, integrointi ja lopetus: suunnataan tulevaisuuteen. sisäinen kypsyminen ja spirituaalinen herääminen. Terapiaprosessi päätetään. 

 Tässä lyhennelmä asioista jotka koen tärkeiksi. Olen referoinut nämä siis traumaterapia keskuksen sivuilta.