20150414_203701.jpg

 

Traumaperäinen stressihäiriö  

 • traumatisoiva tapahtuma
 • tapahtuman tunkeutuva uudelleenkokeminen ja uudelleenkuvittelu( takaumat, toistuvat unet ja ajatukset)
 • Tapahtumasta muistuttavien paikkojen, ihmisten, keskustelujen ja muiden tekijöisen jatkuva välttely ja yleinen psykologinen turtuminen, lisäksi voi esiintyä ulkopuolisuuden tunteita, mielenkiinnon vähenemistää arkisiin toimintoihin ja tunne tulevaisuuden lyhentymisestä.
 • Jtkuvia ylivireysoireita, kuten keskittymisvaikeuksia, unihäiriöitä, ärtyisyyttä, kiukkua, vahvoja säpsähtämisreaktioita ja toimintakyvyn huononemista.

​Traumaattisen kriisin eteneminen

 • shokkivaihe. Kestää muutamasta sekunnista vuorokausiin. tietoisuus on hämärtynyt
 • reaktiovaihe, kestää useita kuukausia. ihminen alkaa kohdata tapahtunutta, ja sen aiheuttamat tunteet heräävät.
 • korjaamisvaihe
 • uudelleen suuntautumisvaihe

​Syvä 1-tyypin traumatisoituminen tai 2-tyypin trauma voi johtaa pysyvän persoonallisuuden muutokseen.

Komplisoituneen traumaperäisen stressihäiriön oireet

1.Tunne ja impulssisäätelyn muuttuminen

 • tunnesäätely
 • vihan säätely 
 • itsetuhoisuus
 • itsetuhoajatukset
 • vaikeus seksuaalisuhteen säätelyssä
 • korostunut riskinotto

​2. Huomio ja keskittymiskyvyn muutokset

 • Amnesia
 • tilapäiset dissosiaatioepisodit ja depersonalisaatio

3. Muutokset minäkäsityksessä

 • tehottomuus
 • pysyvä vahingoittuminen
 • syyllisyys ja vastuu
 • häpeä
 • kukaan ei ymmärrä
 • vähättely

4. Muutokset rikoksentekijän havaitsemisessa

 • väärisyneiden uskomusten omaksuminen
 • rikoksentekijän ihannointi
 • rikoksentekijän vahingoittamisen ajatteleminen

5. Muutokset suhteessa toisiin

 • kyvyttömyys luottaa
 • reviktimisaatio
 • todistajana toimiminen

6. Somatisointi

 • ruuansulatusjärjestelmä
 • krooninen kipu
 • sydän- ja keuhko-oireita
 • konversio-oireet
 • seksuaaliset oireet

7. Merkitysjärjestelmien muutokset

 • epätoivo ja toivottomuus
 • aikaisempien uskomusten menetys