20150414_203638.jpg

Haluan kertoa lisää traumasta ja traumatisoitumisesta ja traumaterapiakeskuksen sivuilla on todella hyvää infoa mutta kerron hiukan tännekkin sieltä lainaten:

Traumatisoiva tapahtuma on mikä tahansa yksilön kokema uhkaava tilanne, joka aiheuttaa epätavallisen voimakkaita, normaalia elämää häiritseviä reaktioita. Traumatisoiva tapahtuma voi koskettaa yhtä henkilöä ( omaisen kuolema, väkivallan uhriksi joutuminen) tai vaikutuksen piiriin voi joutua perhe, ryhmä tai yhteisö (aseellinen ryöstö, työpaikkaonnettomuus tai suuronnettomuus) 

Yksittäinen trauma aiheuttaa niin sanotun 1-tyypin trauman. Toistuva traumatisoiva tekijä ihmisen elämässä aiheuttaa niin sanotun 2-tyypin trauman (perheväkivalta, insesti, koulukiusaaminen)

Trauma määritellään henkiseksi tai ruumiilliseksi vaurioksi tai haavaksi. Sen aiheuttaa traumatisoiva tapahtuma, joka saa aikaan traumaattista stressiä.

Stressi on rasitusta tai painetta. Voimakas fyysinen ja psyykkinen rasitus aiheuttaa ihmisessä fyysisen ja psyykkisen soputumisreaktion. Stressi koetaan ahdistuksena, jonka aiheuttaa jonkun uhan havaitseminen. Ahdistus voi ilmetä muuttuneena käyttäytymisenä, ruumiillisina oireina ja/tai tunnereaktiona.

Traumaattinen kriisi on psyykkinen tilanne, jossa yksilö kohtaa ulkoisen tapahtuman, joka uhkaa hänen ruumiillista olemassaoloaan, sosiaalista identiteettiään ja turvallisuuttaan tai tyydytysmahdollisuuksiaan.

Traumatisoivissa tapahtumissa ihminen voi kokea olevansa kuolemanvaarassa tai todistaa läheisensä kuolemanvaaraa. Jo kerran koettu traumaattinen tapahtuma voi muuttaa koko elämän.

Traumatisoiva tapahtuma voi muuttaa ihmmisen uskomusjärjestelmää. Terve ihminen uskoo elämän olevan hyvää ja tarkoituksenmukaista. järkyttävä tapahtuma voi tuhota ihmisen uskomusjärjestelmän, koska tapahtuma ei ole ennustettavissa tai tapahdu sattumanvaraisesti. Haavoittumattomuuden illuusio katoaa ja ihminen menettää hallinnan tunteensa.

Traumaattiset kokemukset ovat psyyken kannalta erityisiä sillä ne tallentuvat muistiin toisin kuin arkipäiväiset asiat. Stressaavissa tilanteissa ihmisellä alkaa kehittyä stressihormooneja (endogeenisiä) ja se vahvistaa muistiin tallentumista. Ainakin osittain traumaattiset tapahtumat tallentuvat ei kielellisessä muodossa: haju, tunne, ääni, visuaalinen. ihmisen tulisi myöhemmin rakentaa näistä muistoista kielellinen kertomus.

Traumaattisen kriisin shokkivaiheen jälkeiseen toipumiseen kuuluu sekä kokemuksen toistuva mieleen tunkeutuminen että sen aktiivinen välttely sekä ylivireysoireet. Jos edellä mainitut oireet ovat voimakkaita vielä kuukaudenkin jälkeen tapahtumasta on kyseessä traumaperäinen stressihäiriö.